Werkwijze

Het uitgangspunt is dat jij en jouw hulpvraag centraal staan gedurende het proces. Gebed, het Woord van God en de leiding van de Heilige Geest zullen daarin een belangrijke plaats hebben. Met elkaar zullen we zoeken naar de manier van begeleiding die het beste bij jou past. Dat varieert van alleen maar luisteren zodat jij je hart kunt luchten, tot methodisch aan de slag gaan met doelen en huiswerkopdrachten.

 

  • Wanneer je contact hebt opgenomen maken we een afspraak voor het eerste bezoek.
  • Ik kom dan bij je thuis voor een kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat je je veilig voelt en de zogenaamde ‘klik’ er is van beide kanten.
  • Besluiten we met elkaar door te gaan dan zullen we in het volgende bezoek de hulpvraag formuleren die leidend zal zijn in het begeleidingsproces.
  • Op basis van de hulpvraag formuleren we doelen en een plan van aanpak.
  • Elk 5e gesprek evalueren we de route, voortgang en of het gewenst is om verder te gaan.
  • Een gesprek duurt ongeveer een uur.

 

Vanzelfsprekend vindt dit alles plaats binnen de veilige kaders van geheimhoudingsplicht en AVG.

Kosten

Mijn visie is dat hulpverlening voor iedereen toegankelijk moet zijn. Gebrek aan financiële middelen mag dan ook nooit een belemmering zijn om hulp te ontvangen. Daarom reken ik geen vast uurtarief, maar spreken we in onderling overleg een vergoeding af die recht doet aan jouw financiële situatie en mijn inzet. Verder vertrouw ik er op dat je bereid bent betrokken en verantwoordelijk met je herstelproces aan de slag te gaan.  

Wat ik wel in rekening breng is € 0,23/km aan reiskosten.