Over mij

Mijn naam is Andrea Visser. Geboren op het water. Opgegroeid op een schippersinternaat. Wilde haren verloren en God gevonden in stad Rotterdam. Een tijdje over het Afrikaanse continent gezworven, en nu alweer heel wat jaren met mijn man woonachtig in de prachtige polder.

 

Ik ben inmiddels ruim 20 jaar werkzaam als verpleegkundige en heb dit ‘mooiste vak van de wereld’ in allerlei hoedanigheden en op allerlei plekken uitgeoefend: o.a. in de klinische en chronische psychiatrie/verslavingszorg, in de neuro-revalidatie, in het Oogziekenhuis, bij de GGD en in de wijkverpleging. Ook heb ik een aantal jaar ontwikkelingswerk gedaan in Ghana, Angola en voor Mercy Ships in Liberia.

 

Ik  heb altijd al hart gehad voor mensen, en vooral mensen die het op één of andere manier (even) moeilijk hebben in of met het leven. In de revalidatie leerde ik ‘verplegen met de handen op de rug’; de zorg en de taak niet overnemen, maar de ander helpen zichzelf te helpen. Dat vind ik een prachtig  principe waar ik sterk in geloof. Omdat het mensen in hun kracht zet.

 

Door mijn eigen geloofswandel in de afgelopen ruim 15 jaar ontdekte ik meer en meer dat dit principe nog veel vruchtbaarder is wanneer de Heer Jezus daarin die Kracht mag zijn. Als we Hem betrekken in onze nood, geeft Hij ons alles wat we nodig hebben om (weer) in onze kracht te komen. ‘God, de Heer, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan’ (Hab.3:19).

 

Daarom ben ik in 2015 de opleiding Pastorale Hulpverlening gaan volgen aan het Evangelisch College, waar ik 3 jaar lang ben onderwezen in een bijzonder waardevolle mix van theologie en psychologie, samenkomend in pastoraat. Aansluitend heb ik nog een training gebedspastoraat gevolgd bij Dunamis Ministries. Door dit alles heen ben ik meer en meer onder de indruk geraakt van wie Jezus is, en van Zijn genezende, bevrijdende en troostende liefde en kracht. En wat ik sindsdien het allerliefste doe in de hele wereld is anderen helpen dit ook te ontdekken en ontvangen... 

 

Samenwerking

In bepaalde situaties vind ik het prettig om samen te werken met mijn collega Tine van praktijk 'Lente'. De begeleiding van mannen doe ik bijvoorbeeld niet alleen. Maar ook gebedspastoraat doen we altijd samen. Hieronder stelt ze zich voor:

 

Mijn naam is Tine Snoek en ik woon samen met mijn man en kinderen in Vlist. Na mijn middelbareschooltijd heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd en heb ik een aantal jaren in een ziekenhuis gewerkt. Vervolgens ben ik een periode thuisblijfmoeder geweest. In 2011 heb ik een start gemaakt met de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College en heb deze in 2014 afgerond. Na een verbouwing kon ik in 2016 gaan starten met mijn praktijk voor pastorale hulpverlening 'Lente'. Daarnaast ben ik ook werkzaam als docent aan het Evangelisch College voor de Toerustingscursus Pastoraat.

 

Ik werk met veel plezier in mijn praktijk en ben telkens weer verwonderd over wat God doet in het leven van mensen wanneer we Hem erom vragen. Hij is een God die ons welzijn op het oog heeft en daar van Zijn kant alles aan wil doen om dat te bewerken. In de pastorale hulpverlening werken God en mens samen om de mens tot herstel te brengen, zodat hij zijn plek in de wereld en in Gods Koninkrijk in kan nemen. Samen met Andrea heb ik daar al veel mooie dingen van mogen zien, in het bijzonder in het gebedspastoraat. Sinds 2018 werken we namelijk een dag per week samen in 'Lente'.  We delen onze passie voor Jezus, het bijstaan van mensen die dat nodig hebben en voor gebedspastoraat.

 

Ik kijk er naar uit om met Andrea op stap te gaan en je bij jou thuis te ontmoeten. Én om te zien wat Jezus je aan herstel wil geven, er is niets mooiers dan dat!

Mocht je meer over mij  willen weten dan verwijs ik je naar mijn website: www.lentehulpverlening.nl