Psychopastorale hulp

Ik geloof dat geestelijk welzijn van levensbelang is voor herstel, gezondheid en algemeen welbevinden. Onder psycho-pastorale hulp versta ik dan ook hulp die gericht is op zowel de psyche als de geest, omdat ik geloof dat deze twee facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Soms zal de nadruk  meer liggen op het psychische vlak, soms meer op het geestelijke, maar altijd zijn deze twee van invloed op elkaar. Daarbij verlies ik ook het lichamelijke aspect niet uit het oog: ik geloof in een holistisch mensbeeld waarbij geest, ziel en lichaam te onderscheiden, maar nooit te scheiden zijn. Pijn in het hart kan zich uiten via de ziel (emotie, cognitie, de wil), via de geest (identiteits-, geloofs-en zingevingsvragen) en/of via het lichaam (lichamelijke klachten).

 

De hulpverlening die ik bied zal ten diepste altijd gericht zijn op het versterken van de relatie met God, waardoor de relatie met jezelf en de ander (waar veel van onze problemen zich afspelen) als vanzelf zal veranderen in positieve zin. Ik wil je graag helpen bij het beter leren kennen, het anders leren kennen of zelfs überhaupt leren kennen van de Heer Jezus. Hij is immers de Bron van alle herstel, vrijheid, vrede en hoop. Als je je geliefd weet, gezien, gehoord en gedragen, als je hoop en perspectief hebt dan ontstaat er vertrouwen, moed, veerkracht en volharding. Dan zul je anders naar je nood gaan kijken en een weg vinden er mee om te gaan. Naast de pastorale/geestelijke benadering maak ik ook dankbaar gebruik van verworven  kennis en inzichten uit de psychologie. 

 

Ik werk vanuit een christelijke identiteit, óver de kerkmuren heen. De hulpverlening is altijd geworteld in het levende Woord van God. Dus waar je je ook bevindt op het spectrum van geloofszekerheid en al dan niet kerkelijke achtergrond; als je open staat voor bijbelse principes en gebed, geloof ik dat ik iets voor je kan betekenen.  

 

[NB:  als dat niet zo is wellicht ook, maar in dat geval  zal een andere hulpverlener waarschijnlijk passender voor je zijn, omdat we zogezegd niet ‘dezelfde taal ‘ spreken.]

 

Ambulant

Ambulant houdt in dat ik bij je thuis kom. Ik heb hier heel specifiek voor gekozen omdat er een grote groep mensen is, zowel jong als oud, die om wat voor reden dan ook niet in staat is zelf naar een hulpverlener te gaan, maar wel worstelt met een bepaalde nood. Als dit voor jou geldt dan ben je bij mij dus aan het juiste adres en kom ik graag naar je toe. Mijn werkgebied is de Krimpenerwaard.