Soelaas

Soelaas is afgeleid van het Latijnse woord ‘solacium’.  De oudste betekenis (13eeuw) is vertroosting of verlichting. Tegenwoordig betekent ‘soelaas bieden’ zoveel als helpen, troosten, steunen, een oplossing bieden, bemoedigen, verzachten, ‘zorgen dat iets minder erg wordt’.

Een leuk woord, met een rijke betekenis. Een betekenis die wat mijn visie op psychopastoraat betreft allesomvattend is. Van present zijn en een luisterend oor bieden, tot het samen ontdekken van een oplossing voor jouw nood. Ik zal de nood niet altijd kunnen wegnemen, maar ik geloof wel dat ik je kan helpen met het ‘zorgen dat iets minder erg wordt’. 

De wijnrank

De wijnrank (zie logo) heeft een prachtige geestelijke betekenis in de Bijbel. In Joh.15:5 zegt de Heer Jezus: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.'

In deze woorden komt duidelijk naar voren dat het Hem om een wederkerige relatie gaat. Ik geloof dit met mijn hele hart. Mijn visie op pastorale hulpverlening is dan ook dat de antwoorden op de vragen, noden en moeiten van het leven verborgen liggen in de levende relatie met de Heer Jezus. In deze relatie van hart tot hart vinden we liefde, vreugde, vrede, aanvaarding, geborgenheid, troost, kracht, vrijheid en hoop voor de toekomst. En van daaruit zullen we vruchtbaar zijn in het plan dat God de Vader voor ieder mens heeft.